Omtale
ELFI SVERDRUP har utviklet et eget konsept som
smykkekunstner. Hennes arbeid ligger ofte tett opp mot
naturfolkenes objekter i materiale, formgivning og idé.
Enkelte av hennes objekter kan likne på en amulett eller
en talisman – dvs. smykkeobjekter som gir vern og
styrke mot onde makter. Noe som trengs – selv i
dagens Norge. Hun bruker oftest skinn og innfarger
tremasse i kombinasjon med fjær, hestetagl,
biwaperler, fossiler, fiskeskinn, m.m.
Hennes smykker fremstår da også som livsbejaende
besvergelser, naturnære og fargesterke gjennomført
med en sikker formsans. Et arbeid son heter ”Himmel
og helvete” - bare å bære et smykke med et slikt navn
kan synes dristig, men det er så vakkert i sin varm-
kjølige kontrast at det må få enhver i dets nærhet til å
smelte…
Holger Koefoed
Kunsthistoriker